Filtracja chłodziwa, filtracja emulsji, włókniny filtracyjne, skimery olejowe, separatory magnetyczne, filtry próżniowe, transportery wiórów

Maszyny i urządzenia dla przemysłu

Systemy filtracji chłodziw

Filtr próżniowy

logo-filtraFiltry próżniowe z możliwością zastosowania włókniny filtracyjnej. Filtr próżniowy ma zastosowanie w sektorze obróbki skrawaniem, służą do filtracji chłodziwa i innych płynów obróbczych z wiórów różnego typu. Poziom filtracji zależy od zastosowanej włókniny filtrującej. Próżnia wytwarzana za pomocą turbiny umożliwia redukcję wymiarów filtra nawet przy wysokich przepływach. Serie SAFI-T, SAFI-E i SAFI-C są przeznaczone głównie do instalacji w centralnym systemie filtracji. Serie SBV są stosowane do instalacji przy pojedynczej obrabiarce lub w małym centralnym systemie filtracji.

W ofercie można znaleźć serie filtrów: 

 • seria SAFI-T dla przepływów od 200 do 1300 l/ min
 • seria SAFI-E dla przepływów od 500do 3000 l/min
 • seria SAFI-C dla przepływów od 3100 do 9000 l/min
 • seria SBV dla przepływów od 700 do 950 l/ min

logo-filtra

Zalety: 

 • zastosowanie do wszystkich maszyn
 • zmniejszone zużycie tkaniny filtracyjnej 
 • urządzenie zautomatyzowane
 • idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • niskie zużycie energii
 • kompaktowy
 • łatwa obsługa
 • wysoki stopień filtracji
 • solidne i niezawodne
 • stosowany przy dużych przepływach
 • oddzielnie dostępny automatyczny nawijacz tkaniny
 • system elektryczny na życzenie
   

Mechanizm działania filtra SAFI-T:

Brudne chłodziwo przepływa przez rozdzielacz zapobiegający turbulencjom, następnie przechodzi przez włókninę filtrującą. Oczyszczone przepływa do zbiornika i wraca do systemu przy użyciu pompy. Kształt warstwy filtracyjnej pozwala na osiągnięcie dużej wartości ciśnienia hydrostatycznego, a w rezultacie uzyskanie wysokiej wydajności. Gumowe uszczelnienia (odporne na działanie wszystkich najpopularniejszych chłodziw) oddzielają komorę zbiorczą z zanieczyszczoną emulsją od komory z czystym chłodziwem. Na włókninie osadzają się cząstki burdu tworząc warstwę filtracyjną – która zwiększa stopień filtracji. Akumulacja cząstek stałych zatyka medium filtrujące powodując podniesienie się poziomu cieczy. Po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego poziomu cieczy wyłącznik pływakowy uruchamia rozwijanie włókniny. Zabrudzony materiał filtrujący transportowany jest do zbiornika na odpady, podczas gdy czysta włóknina jest gotowa do filtracji. Dzięki zoptymalizowaniu procesu rozwijania odnawia się tylko niewielka częśc włókniny filtracyjnej, co minimalizuje zużycie medium filtracyjnego. Fazy rozwijania tkaniny nie przerywają procesu filtracji. Czujnik końca tkaniny (dostępny opcjonalnie) sygnalizuje, że rolka powinna być wymieniona. 

roll

Mechanizm działania filtra SAFI-E, SAFI-C oraz SBV:

Brudne chłidziwo, prowadzone przy pomocy rozdzielacza, przepływa na tkaninę filtrującą. Turbina generuje próżnię zasysając powietrze ze szczelnej komory znajdującej się pod warstwą filtrującą: różnica ciśnień pomiędzy komorą komorą a otoczeniem umożliwia przepływ przez włókninę. Po wytworzeniu próżni w komorze, płyn przekazywany jest do zbiornika za pomocą pompy, poczym wraca do obiegu. Próżnia zwiększa wydajność, umożliwia zwiększenie grubości panelu filtrującego, a poprzez zassanie powietrza, wytworzenie suchych i zwartych odpadów. Akumulacja cząstek stałych zatyka medium filtracyjne, co skutkuje podniesieniem poziomu cieczy. Po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego poziomu cieczy wyłącznik pływakowy uruchamia przesuwanie się tkaniny. Zabrudzona tkanina podawana jest do zbiornika na odpady, w czasie gdy czysta jest gotowa do filtrowania. Automatyczna nawijarka do tkaniny (dostępna opcjonalnie) umożliwia usunięcie osadów. Zoptymalizowany proces rozwijania tkaniny umożliwia zminimalizowanieycia włókniny. Fazy rozwijania się medium filtracyjnego nie przerywają filtrowania. Czujnik końca tkaniny (dostępny opcjonalnie) sygnalizuje, że rolka powinna być wymieniona. 

rollroll

 

Karta produktu

thumbnail of filtr-prozniowy-safi-e
filtr-prozniowy-safi-e PDF
thumbnail of filtr-prozniowy-safi-sbv
filtr-prozniowy-safi-sbv PDF
thumbnail of filtr-prozniowy-safi-t
filtr-prozniowy-safi-t PDF
thumbnail of filtr-prozniowy-safi-c
filtr-prozniowy-safi-c PDF