Filtracja chłodziwa, filtracja emulsji, włókniny filtracyjne, skimery olejowe, separatory magnetyczne, filtry próżniowe, transportery wiórów

Maszyny i urządzenia dla przemysłu

Systemy filtracji chłodziw

Odkurzacz przemysłowy

odkurzacza przemysłowego do maszyn CNC jest opróżnianie zbiornika na emulsję, filtracja płynu, usuwanie zanieczyszczeń z wewnątrz i wokół zbiornika, usuwanie błota oraz grzybów. Dostawania się zgorzelin oraz cząstek obcych do zbiornika na emulsję z olejem borowym, wykorzystywaną przy obróbce metali, nie da się uniknąć.

Zmieszany z płynem pył metaliczny oraz oleje obce unoszące się na płynie sklejają się razem co powoduje zwiększenie ich masy i akumulacje na dnie zbiornika. Formowanie to wpływa na przewodność płynu oraz na zaburzenie jego charakterystyki i w efekcie popsucie. W związku z tym niezbędne jest odnawianie i oczyszczanie zbiornika. W tym celu zatrzymywana jest maszyna, a silniki wyciągane wraz ze zbiornikiem poddawanym oczyszczaniu. Proces ten powoduje przestoje w pracy, zaś brak konserwacji emulsji powoduje jej marnotrawienie.

Urządzenie wysysa emulsję zawierającą cząstki metali o konsystencji błota z wnętrza zbiornika i poddaje ją filtracji. Dzięki dużej sile ssącej proces ten odbywa się bez potrzeby zatrzymywania maszyny i wyjmowania zbiornika. Po zakończeniu oczyszczania zbiornika urządzenie doprowadza oczyszczoną emulsję do obracającej się tokarki. Zapobiega stracie czasu wykonując powyższą procedurę w bardzo krótkim czasie. Dzięki okresowo przeprowadzanemu czyszczeniu zbiornika zapobiega się marnowaniu i zanieczyszczaniu emulsji.

logo-filtra

Zalety: 

 • urządzenie mobilne
 • możliwość oczyszczania i konserwowania wielu elementów
 • prosta i szybka instalacja
 • nie wymaga konserwacji
 • niskie nakłady inwestycyjne w porównaniu do uzyskiwanej wydajności i oszczędności
   

Specyfikacja techniczna:: 

 • pojemność zbiornika 300l
 • opcjonalna dmuchawa 220 VOLT – 3 kW lub 380 trzy fazy – 5.5 kW,
 • przewód zasysający 0.50 mm, o sile ssącej ponad 200 litrów/min. oraz możliwości wydmuchiwania o sile do 200 litrów/min.,
 • oczyszczanie przy pomocy filtra o wielkości sita 50 mikronów,
 • wymiary: 800 x 1900 x 1300 mm.
   

Karta produktu

thumbnail of Ulotka-ODKURZACZ-PRZEMYSLOWY-DO-MASZYN-cnc
Ulotka-ODKURZACZ-PRZEMYSLOWY-DO-MASZYN-cnc PDF