Filtracja chłodziwa, filtracja emulsji, włókniny filtracyjne, skimery olejowe, separatory magnetyczne, filtry próżniowe, transportery wiórów

Maszyny i urządzenia dla przemysłu

Systemy filtracji chłodziw

Urzą…dzenie do mieszania emulsji

Urządzenie do mieszania emulsji służy do precyzyjnego mieszania olej/woda/emulsja. Urządzenie wraz z oprzyrządowaniem montowane na beczce.

logo-filtra

Specyfikacja techniczna: 

  • urządzenie umożliwiające zmieszanie emulsji z wodą
  • przewód elastyczny z zasobnika wody podłączony jest do dyszy
  • Wprzepływ wody rozpoczyna się w chwili otwarcia zaworu na urządzeniu
  • za pomocą zaworu ustalana jest żądana ilość oleju
  • Za pomocą tego urządzenia uzyskujemy znakomitą jakość emulsji

 

Karta produktu

thumbnail of Ulotka-URZADZENIE-DO-MIESZANIA-EMULSJI
Ulotka-URZADZENIE-DO-MIESZANIA-EMULSJI PDF