Magazynowanie wiórów

magazynowanie i transportowanie wiórów na hali produkcyjnej

Oferujemy gotowe rozwiązania pomagające magazynować i transportować wiór na hali produkcyjnej. W naszej ofercie znajdują się wózki na wióry, silosy do wiórów i automatyczne windy.

Windy załadowczo-wyładowcze wiórów są najszybszą metodą przenoszenia wiórów produkcyjnych do centralnego miejsca składowania. Umożliwiają one przesypywanie wiórów z wózków na wióry do przenośników, silosów lub kontenerów bez użycia wózka widłowego lub dźwigu.

Oferowane przez nas wózki na wióry są wyposażone w hamulce i przechylne kołami, które są używane do zbierania wiórów pochodzących z przenośników wiórów. Dzięki specjalnej konstrukcji można je łatwo umieszczać pod transporterami wiórów i opróżniać do magazynu wiórów.

Silosy służą do magazynowania wiórów i innych odpadów o dużej ilości i objętości. Są one wyposażone w transportery wiórów do załadunku wióra z powierzchni ziemi oraz do równomiernego rozrzutu odpadu w komorze. Dzięki przemyślanej konstrukcji, odpowiednio dużemu rozmiarowi oraz sterowaniu drzwiczkami poprzez układ hydrauliczny, załadunek materiału na auto ciężarowe nie stanowi żadnego problemu.